Naše provozovna je umístěna v budově bývalého cukrovaru pocházejícího z roku 1868. Objekt byl během své historie několikrát přestavován a svému původnímu účelu sloužil do padesátých let minulého století. Potom byl v jeho prostorách instalován provoz pro míchání krmných směsí pro hospodářská zvířata. Koncem devadesátých let začala budova rychle chátrat a po ukončení výroby jí hrozil zánik.

Současní majitelé demontovali staré technologie, vyčistili vnitřní prostory a začali s jejich postupnou opravou. V části areálu je v současné době průmyslový provoz, část je využita jako filmový a fotografický ateliér.

Ateliér má svůj nezaměnitelný charakter daný otevřenými patry v čele budovy lemovanými dobovým zábradlím, schodišti a vysutými lávkami. Ty jsou doplněny mohutným ochozem okolo ateliéru, v němž mohou být osazeny přemístitelné knihovní skříně. To dovoluje i při zachování charakteru prostoru značnou variabilitu.

Veškeré další podrobnosti, včetně bohaté obrazové dokumentace naleznete na našem webu www.tousenskeateliery.cz