Nabízíme 

 • Předúprava povrchu 
 • Dekorativní úprava ušlechtilých materiálů 
 • Pískování skla 
 • Zvyšování mechanických vlastností materiálů brokováním a kuličkováním 

Efekt dopadu brusných částic na povrch materiálu je znám velmi dlouho. První patent na zařízení pro tryskání pískem a parou byl udělen B.C.Tilghmanovi v Anglii již roku 1870. Od té doby došlo k bouřlivému vývoji a tato technologie je rozšířena v mnoha oblastech výroby. Dnes se používá řada tryskacích materiálů, které umožňují najít optimální parametry pro téměř jakékoli konkrétní požadavky. 

Mechanické úpravy povrchu tryskáním (pískování) 

Nejčastější využití technologie tryskání 

 • odstraňování korozních produktů 
 • odstraňování starých povlaků z kovů, plastů, dřeva, betonu apod. 
 • odstraňování okují po tváření a tepelném zpracování 
 • čištění povrchu před a po pájení a svařování 
 • čištění forem bez vlivu na tvar a tolerance 
 • příprava povrchu pod organické povlaky (nátěrové hmoty,plasty,pryž aj.) 
 • příprava povrchu před žárovými procesy 
 • příprava povrchu před vakuovými procesy (TiN, Zn, Al) 
 • příprava povrchu pod galvanické povlaky 
 • zviditelnění povrchových vad 
 • odstraňování otřepů 

Matování skla 

Pro matování používáme širokou škálu tryskacích prostředků od nejjemnějších materiálů až po hrubozrnné, které se liší vytvořenou strukturou povrchu. Tvorba ornamentu vzniká maskováním zvolené plochy šablonou a následným přetryskáním. Ornament lze zhotovit jako pozitiv i negativ. Většina šablon je pouze na jedno použití. Pro značení (signování) výrobků se používá gumová maska, do které je laserem vypálena požadovaná značka (většinou jednoduché logo). Tato šablona je určena pro opakované použití (až tisíce kusů). 

Dekorativní zpracování povrchu součástí z korozivzdorných ocelí a ušlechtilých materiálů (balotinování) 

Balotinování je dekorativní zpracování povrchu především nerezových a hliníkových dílů skleněným (keramickým) granulátem. Před vlastním balotinováním provádíme sjednocení povrchu, při kterém se odstraňují náběhové barvy po svařování a jemné povrchové nerovnosti. Balotinováním se upravuje nejen vzhled povrchu, ale zvyšuje se i korozní odolnost výrobku. 

Zvyšování mechanických vlastností materiálu kuličkováním  (únavová životnost, korozní praskání, povrchová tvrdost aj.) 

 • Technologie kuličkování má široké uplatnění v automobilovém průmyslu, při výrobě obráběcích strojů, letadel, ale i v řadě dalších oblastí. Využívá se hlavně tam, kde stav povrchové vrstvy má důležitou roli v životnosti celé součásti. Svým účinkem zvyšuje odolnost proti únavě, korozní únavě, koroznímu praskání, mezikrystalové korozi, zvyšuje povrchovou tvrdost aj. Zlepšení mechanických vlastností materiálu po kuličkování umožňuje: 
 • zmenšení rozměrů a tím i hmotnosti součástí 
 • náhradu dražšího materiálu levnějším 

Blahodárný vliv kuličkování se nejvýrazněji projevuje u následných dílů: 

 • šroubové pružiny zvýšení životnosti až o 1000% 
 • ozubená kola 1000% 
 • torzní tyče 600% 
 • svary 200% 
 • ojnice 10% 

Sweeping 

Problém s přilnavostí povlaků na žárově pozinkovaných dílech je všeobecně znám. Dosažení optimální soudržnosti mezi zinkovou vrstvou a povlakem je docíleno tryskáním jemným minerálním abrazivem. 

Kontrola 

K nejčastěji prováděným kontrolním operacím patří měření drsnosti povrchu po tryskání a měření tloušťky naneseného povlaku. K tomu je naše společnost vybavena špičkovými provozními měřícími přístroji. V případě potřeby zajišťujeme speciální zkoušky (korozní, odtrhové apod.) v akreditované laboratoři. 

Podrobné informace, včetně ukázek a dalšího materiálu naleznete na našem produktovém webu www.praskove-lakovani.cz/