Technologie lakovny 

Provádíme nástřiky pomocí elektrostatického i triboelektrického zařízení. Výběr těchto systémů závisí na charakteru zakázky a použité barvě. 

Práškové barvy jsou dodávány jak interiérové, tak exteriérové, nebo ve fasádní kvalitě. Pro zvláštní účely (například v automobilovém průmyslu) používáme i speciální termoplastické povlaky Zboží je dopravováno buď na podvěsných drážkových dopravnících, nebo pro rozměrné a těžké kusy (nad 600 kg) na zavážecích vozících. 

Předúprava pro nanášení práškových plastů (PNH) 

Předúpravou materiálu nazýváme technologické postupy předcházející nanesení konečné vrstvy práškové barvy (PNH). Předúprava přímo ovlivňuje mechanickou odolnost, životnost a antikorozní vlastnosti povrchové úpravy. Obecně se dá říci, že sebekvalitnější prášková barva nenahradí špatně zvolenou nebo nesprávně provedenou předúpravu. 

Požadavky očekávané od vhodné předúpravy: 

Odmaštění. 
Odstranění nepřilnavých vrstev – rzi, okují a ostatních nečistot. 
Zvětšení plochy, na které bude navázána vrstva práškové barvy (PNH). 
Vytvoření vrstvy zvyšující korozní odolnost. 
Jako předúpravu před lakováním upřednostňujeme a provádíme tryskání vhodným materiálem. 

Tato předúprava zajišťuje dokonalé očištění dílů od koroze, okují, barev a zbytkové mastnoty. Při tryskání jsou také často odstraněny ostré hrany po dělení materiálu a přetvořeny drobné povrchové vady. 
Tryskání je předúprava nezávislá na podkladu a vykazuje stejnou kvalitu na oceli, nerezu, hliníku, ostatních barevných kovech i pozinku. Na většině stavebních dílů je tato předúprava jediná možná vzhledem k rozměrům nebo skladbě materiálů. 

K tryskání užíváme jak ocelovou drť, tak minerální abraziva (korund, granát).  

Naše firma je vybavena řadou ručních tryskacích kabin (injektorových i tlakových), bubnovým a karuselovým tryskačem. Pro tryskání rozměrných dílů slouží tryskací komora. Pro velkokapacitní tryskání používáme pásový a závěsový tryskač s metacími koly. 

Korozní odolnost práškových barev (PNH) 

Korozní odolnost povrchové úpravy závisí na celkovém systému zahrnujícím předúpravu, typ barvy, provedení, tloušťku vrstvy a vytvrzení. 

Tryskání obecně splňuje vysoké nároky na kvalitu a životnost povrchové úpravy. 

Pro vysoce korozně namáhané aplikace nabízíme i vícevrstvé systémy: tryskání, nástřik práškovým antikorozním základem a vrchním emailem. Pro extrémní odolnost je vhodný tzv. duplexní systém, tj. nanesení práškové barvy (PNH) na podklad žárového zinku. U takto provedené povrchové úpravy se výrazně prodlouží životnost celého dílu.  

Logistika 

K řízení provozů výroby a povrchových úprav používáme originální software, který byl vytvořen na základě našich dlouholetých zkušeností v oboru, znalostí spolupracujícího programátora a tvůrčího přístupu potřebného pro zahrnutí nových potřeb trhu. Toto řešení nám umožňuje v jedné aplikaci zajistit 100% podmínky pro administrativní a logistické zabezpečení všech zakázek, tj. od drobných odběratelů až po firmy, které používají některý ze systémů ERP. 

Podrobné informace, včetně ukázek a dalšího materiálu naleznete na našem produktovém webu www.praskove-lakovani.cz/